Zestawienie wyników ankiety dotyczącej rządowego podręcznika „Nasz elementarz”

Plik umieszczono na stronie 24. 11. 2014 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawia wyniki ankiety dotyczącej opinii na temat rządowego podręcznika „Nasz elementarz” przeprowadzonej wśród nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych w oddziałach ZNP: Łódź-Górna, Łask, Piotrków Trybunalski i Głowno.

1. Jak Pani/Pan ocenia podręcznik „Nasz elementarz” pod względem:

 

Bardzo dobrze

Dobrze

Negatywnie

merytorycznym

2

76

86

dydaktycznym

3

76

85

wychowawczym

1

110

48

językowym

4

89

63

2. Czy nauczyciel powinien mieć możliwość wyboru podręcznika?
TAK — 155
NIE — 0

3. Czy jakość pracy z uczniem z wykorzystaniem nowego podręcznika uległa:
Poprawie — 0
Pozostała na tym samym poziomie — 31
Pogorszyło się — 127

4. Czy dostępne na rynku wydawniczym materiały ćwiczeniowe są spójne z treściami zawartymi w „Naszym elementarzu”?
TAK — 40
Nie w pełni — 117
NIE — 8

5. Czy proponowane nauczycielowi pomoce dydaktyczne w pełni zabezpieczają potrzeby ucznia?
TAK — 0
Nie w pełni — 39
NIE — 126

W badaniu wzięło udział 165 nauczycieli klas pierwszych szkoły podstawowej.

Uwagi:

1. Książka jest bardzo złej jakości — wypadają kartki.

2. Podręcznik nie jest dostosowany do potrzeb dzieci 6-letnich. Bardzo krótki okres bezliterowy, jaki zaproponowano w w/w podręczniku, jest sprzeczny z rocznym przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci. Według programu dzieci mają głoskować tylko proste wyrazy, nie poznają liter. Zbyt krótki jest też okres na przygotowanie manualne dzieci, tak aby mogły pisać litery w liniaturze.

3. Wprowadzanie 2 liter tygodniowo jest sprzeczne z metodyką wprowadzania liter dla dzieci 6-letnich. Nie ma dostatecznego czasu na utrwalanie liter drukowanych nie mówiąc już o dostatecznym opanowaniu umiejętności pisania danej litery. Takiego zdania są też metodycy. Zmiana tempa wprowadzenia litery sprawi, że tematyka w/w podręcznika nie będzie przystawała do rzeczywistości np. czytanki związane z Bożym Narodzeniem realizowane będą w okresie wiosennym.

4. Kontrowersyjna jest również kolejność wprowadzania liter np. prawie jednoczesne „u” i „ó”.