Która gmina zapewnia uczniom najlepszą edukację?

Plik umieszczono na stronie 14. 11. 2014 r.

 

Tego można się dowiedzieć z „Rankingu: miejsca sprzyjające edukacji” opracowanego przez Evidence Institute.

Evidence Institute powołany został przez dr. Macieja Jakubowskiego, byłego wiceministra edukacji, analityka, ekonomistę przez kilka lat pracującego w OECD i przygotowującego m.in. badanie umiejętności 15-latków PISA.

EI opracował ranking 2469 samorządów pod kątem zapewnienia uczniom wysokiego poziomu kształcenia, tj. sprawdził, w której gminie kształci się najlepiej, a w której najgorzej. Pomocna jest w tym specjalna wyszukiwarka, w której znaleźć można każdą miejscowość, a następnie porównać w obrębie całego kraju lub wybranego województwa czy powiatu. Wyniki danej gminy można też porównać z generalnymi wynikami gmin o podobnej wielkości oraz zamożności mieszkańców. Ze względu na różne warunki panujące w różnych typach gmin, autorzy badania radzą porównywać je z miejscowościami o podobnym charakterze.

Trzy pierwsze miejsca wśród gmin do 20 tys. mieszkańców przypadły miejscowości Młynarze w woj. mazowieckim, Jordanów (woj. małopolskie) i Podkowa Leśna (woj. mazowieckie). „Gminy te są bardzo różne i też odmienne są ich mocne i słabe strony. Wszystkie jednak traktują edukację jako priorytet, dbają o dobór i rozwój kadry nauczycielskiej, otwarcie dyskutują nad wynikami szkół i pracą z uczniami, a także motywują rodziców i uczniów wskazując, że od edukacji zależy ich przyszłość” —  podkreślili autorzy badania.

Wśród gmin od 20 do 100 tys. mieszkańców na trzech pierwszych miejscach znalazły się gminy z Mazowsza: Lesznowola, Piaseczno i Ząbki. „W tych gminach wyzwania są już inne. Sieć szkolna jest znacznie większa a współpraca z mieszkańcami nie może ograniczać się do bezpośrednich spotkań” —  zauważyli autorzy rankingu.

Jeśli chodzi o miejscowości duże, liczące ponad 100 tys. mieszkańców najwyżej uplasowały się: Rzeszów, Warszawa i Opole. „Niewątpliwie to duże miasta stoją przed największymi wyzwaniami pod względem organizacji i zarządzania oświatą. Tu liczy się przede wszystkim dobra strategia, efektywne wydatkowanie pieniędzy oraz tworzenie systemu zapewniania jakości kształcenia na większą skalę” —  czytamy w opisie badania.

„Celem rankingu jest wskazanie tych samorządów, czy też miejsc w Polsce, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjalne i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania. Miejsca gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Są to miejsca, które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość” —  czytamy w opisie badania.

W rankingu skorzystano z danych dotyczących dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. „Ranking składa się z trzech miar, z których każda w równy sposób wpływa na ostateczną ocenę: dobrego startu, nierówności oraz postępu. Ranking ocenia dostępność i rezultaty edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach” —  poinformowali autorzy rankingu.

Miara „Dobrego Startu” składa się z dwóch składowych: procentu dzieci w wieku 3 i 4 lata korzystającego z edukacji przedszkolnej oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów. Pierwsza składowa odzwierciedla dostępność edukacji przedszkolnej na terenie gminy. Druga składowa to wyniki uczniów po pierwszym etapie nauczania. Obliczając tę miarę wzięto pod uwagę kontekst społeczno-ekonomiczny w jakim funkcjonuje gmina.

Miara „Nierówności” odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów na terenie gminy. Miarę tę obliczono jako odchylenie standardowe tych wyników. Im bardziej różnią się rezultaty uczniów od średniej w gminie tym większe jest odchylenie standardowe.

Miara „Postępu” to uśredniony wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej z obu części egzaminu gimnazjalnego. Miara ta odzwierciedla jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej.

„Kluczowym założeniem projektu jest przejrzystość rankingu i możliwość odtworzenia końcowych wyników. Ranking opiera się o ogólnodostępne dane. Wyniki egzaminów zewnętrznych dostępne są na stronach Centralnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej dostępne są na stronie www.ewd.edu.pl. Dane dotyczące procentu dzieci w wieku 3 i 4 lata objętego edukacją przedszkolną, a także liczby ludności, stopy bezrobocia oraz dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca pochodzą z Banku Danych Lokalnych dostępnego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Każda miara została obliczona jako średnia z 3 lat: 2011, 2012 oraz 2013. Wyniki egzaminów zostały przed uśrednieniem sprowadzone na tę samą skalę” —  czytamy w opisie badania.
Które miejsce w rankingu zajęła twoja gmina? To możesz sprawdzić TUTAJ.

Źródło: Głos Nauczycielski