Jaki jest polski nauczyciel?

Plik umieszczono na stronie 17. 10. 2014 r.

 

Przeciętny polski nauczyciel jest kobietą, ma 42 lata, cieszy się z pracy, jaką wykonuje, ale czuje się niedoceniony przez społeczeństwo — tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Nauczyciele stanowią liczną, 650-tysięczną grupę zawodową. Przeciętny wiek polskiego nauczyciela to 42 lata. Z badania IBE „Czas i warunki pracy nauczycieli” wynika, że nauczyciele uczący w gimnazjach i technikach są najmłodsi, a nauczyciele nauczania początkowego — najstarsi. Szkoła to miejsce mocno sfeminizowane — 75 proc. nauczycieli to kobiety. W edukacji wczesnoszkolnej jedynie co setny nauczyciel to mężczyzna (wg danych Systemu Informacji Oświatowej). 

Zdecydowana większość nauczycieli jest zadowolona ze swojej pracy, przy czym wyniki badania TALIS wskazują, że więcej satysfakcji czerpią z pracy w szkole, w której uczą, niż z zawodu jako takiego. Inaczej w oczach nauczycieli jest jednak z prestiżem wykonywanej pracy. Jedynie 18 proc. nauczycieli gimnazjów twierdzi, że zawód nauczyciela jest ceniony w społeczeństwie (międzynarodowa średnia w krajach objętych badaniem TALIS wyniosła 31 proc.).  

Aż 90 proc. nauczycieli lubi pracę w swojej szkole. Choć jedynie co dziesiąty żałuje, że został nauczycielem, to aż co trzeci nauczyciel gimnazjum zastanawia się, czy nie byłoby lepiej, gdyby wybrał inny zawód. Co piąty zaś (raczej lub zdecydowanie) nie wybrałby ponownie pracy nauczyciela.

Choć sami nauczyciele nie czują, że należą do grupy cieszącej się uznaniem społecznym, to w badaniach nad hierarchią zawodów, prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, zdobywają od dekad miejsce w pierwszej dziesiątce pod względem prestiżu, którym Polacy darzą przedstawicieli różnych profesji. Nauczyciel w tym rankingu zajmuje niewiele niższą pozycję niż profesor uniwersytetu i inżynier w fabryce. Jedna trzecia dorosłych Polaków biorących udział w badaniu CBOS uważa, że poziom zarobków nauczycieli jest za niski. Praca nauczyciela została uznana za stresującą, odpowiedzialną i ciężką. Zarazem nauczyciele postrzegani są jako osoby o wysokich kwalifikacjach oraz motywacji, by stale je zwiększać.

Polscy nauczyciele należą do najlepiej wykształconych na świecie — 99 proc. z nich to absolwenci studiów wyższych.