Owoce w szkołach

Plik umieszczono na stronie 05. 09. 2014 r.

 

Program dla szkół podstawowych oraz informacje dla prezesów ZNP dotyczące akcji „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu”

Agencja Rynku Rolnego informuje, że szkoły podstawowe, które chcą uczestniczyć w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2014/2015 powinny złożyć do 08.09.2014 r. we właściwym miejscowo ze względu na miejsce siedziby szkoły Oddziale Terenowym ARR Zgłoszenie uczestnictwa szkoły w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

29.08.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem programu „Owoce i warzywa w szkole" w roku szkolnym 2014/2015.

W ramach programu dzieci będą otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%).

Akcja zainicjowana przez ZNP

W sierpniu Związek zainicjował akcję „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu”. Zaproponował, aby część jabłek przeznaczonych na eksport do Rosji została skierowana do uczniów i przedszkolaków w ramach programu „Owoce w szkole". Związek interweniował w tej sprawie u ministra rolnictwa Marka Sawickiego proponując, by koordynacją akcji zajęła się Agencja Rynku Rolnego — instytucja odpowiedzialna m.in. za program „Owoce w szkole” oraz za współpracę z poszkodowanymi rolnikami.

Od kilkunastu dni Związek Nauczycielstwa Polskiego zbiera informacje o liczbie placówek zainteresowanych otrzymywaniem owoców oraz prowadzi kampanię informacyjną wśród dyrektorów szkół i samorządowców. Niestety, okazuje się, że wiele terenowych oddziałów ARR odmawia współpracy w tym zakresie (m.in. OT ARR Gdynia, Wrocław, Gorzów Wielkopolski).

Związek ubolewa, że z powodu zaniechania Ministerstwa Rolnictwa akcja promująca zdrowe nawyki żywieniowe i będąca jednocześnie formą pomocy dla poszkodowanych rolników, nie jest dotąd w sposób należyty realizowana.

Jak poinformowała nas Agencja Rynku Rolnego, mogą się do niej zgłaszać tylko szkoły podstawowe zainteresowane otrzymywaniem owoców i warzyw.

Informacja dla prezesów ZNP

Prezesi ogniw ZNP, którzy po informacji przekazanej podczas sierpniowego Prezydium ZG ZNP, przystąpili do akcji „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu” oraz zebrali informacje na temat szkół zainteresowanych otrzymaniem jabłek, mogą w przypadku szkół podstawowych przekazać dyrektorom tych placówek informację, iż do 8 września powinni w oddziale terenowym ARR zgłosić uczestnictwo szkoły w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

Z przykrością informujemy, że pomimo starań ZNP, pozostałe placówki nie zostały objęte przez ARR programem „Owoce w szkole”. ZNP nie ma na to wpływu, jest jedynie pomysłodawcą akcji i nie jest w stanie koordynować dystrybucji owoców na terenie całego kraju.

Jeżeli prezesi Okręgów ZNP są w posiadaniu list szkół zainteresowanych otrzymywaniem owoców, proszeni są o przesłanie ich do oddziałów terenowych ARR z wnioskiem do dyrektora OT ARR dotyczącym poinformowania o realizacji akcji.

Przypominamy, że minister rolnictwa Marek Sawicki 21 sierpnia 2014 powiedział o akcji „Jedz jabłka w szkole i przedszkolu”: „To jest świetny pomysł, niech szef ZNP zorganizuje odbiór, wskaże miejsca dowozu — z chęcią przekażemy” (PAP).