Życzenia na nowy rok szkolny

Plik umieszczono na stronie 31. 08. 2014 r.

 

ławeczka

Szanowni Nauczyciele,
Pracownicy Administracji i Obsługi!
Koleżanki i Koledzy!

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2014/2015.

Przed nami czas wytężonej pracy, nowe wyzwania i zmiany w oświacie. Obowiązek szkolny dla sześciolatków, darmowy elementarz, możliwość zatrudniania asystenta nauczyciela — to tylko niektóre nowości szkolne. Wszystko, co nowe w edukacji wymaga poważnej debaty i rzetelnej oceny. Liczymy tu na Waszą pomoc i zapraszamy do współpracy. Działajmy razem na rzecz dobrej edukacji i spraw najistotniejszych dla pracowników oświaty.

Troska o dobrą publiczną oświatę i wysoką rangę społeczną zawodu nauczyciela to najważniejsze zadanie dla Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pamiętajmy, że gwarancją tych wszystkich wartości jest Karta Nauczyciela.

Niech będzie to dobry i przynoszący sukcesy rok szkolny!

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP