CBOS: 59 proc. Polaków dobrze ocenia system szkolnictwa

Plik umieszczono na stronie 05. 08. 2014 r.

 

Większość badanych (59%) dobrze ocenia polski system szkolnictwa, ale blisko co trzeci spośród nich (30%) wypowiada się o nim krytycznie, wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego w czerwcu 2014 r. Polaków zapytano o ocenę systemu szkolnictwa oraz ostatnie zmiany wprowadzone w systemie edukacji — obniżenie wieku szkolnego oraz darmowy podręcznik.

Większość badanych zgadza się ze stwierdzeniami, że w zakresie kształcenia polskie szkoły: zapewniają uczniom wysoki poziom wiedzy (62%), uczą ich patriotyzmu i miłości do ojczyzny (62%), rozwijają ich zainteresowania (62%), dbają o rozwój fizyczny uczniów (59%), uczą samodzielnego myślenia (57%) i pracy zespołowej (52%).

Bardzo dobrze oceniana jest współpraca z rodzicami (71% ocen pozytywnych). Większość badanych (53%) jest również przekonana, że szkoły dbają o bezpieczeństwo uczniów, a ponad dwie piąte (45%) uważa, że zapewniają one równy start życiowy młodzieży z różnych środowisk społecznych.

Przeciwnych obniżeniu wieku szkolnego do lat sześciu jest niemal trzy czwarte Polaków (73%). Zmianę tę popiera jedynie co piąty badany (20%).

Trzy czwarte badanych (75%) uważa, że nowy system z jednym darmowym podręcznikiem, wypożyczanym uczniom przez szkoły jest lepszy niż wcześniejszy, w ramach którego rodzice kupowali podręczniki wybierane przez nauczycieli. Tylko jeden na dziesięciu ankietowanych (10%) preferuje wcześniejsze rozwiązanie.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 czerwca 2014 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Więcej: Polska szkoła AD 2014 (sondaż CBOS)