Siła nabywcza Polaków — notatka

Plik umieszczono na stronie 15. 07. 2014 r.

 

1. Badanie GFK — Purchaising Power Europe (2013) bierze pod uwagę wartość siły nabywczej mieszkańca danego kraju definiowaną jako łączną kwotę pieniędzy, jaką konsumenci z danego kraju mogą przeznaczyć na żywność, usługi, wydatki mieszkaniowe i inne konsumenckie. Pod tym względem siła nabywcza Polaka wyniosła w 2013 r. 5879 euro/mieszkańca Polski, przy średniej dla państw Europy wynoszącej 12 890 euro (45,5 proc. średniej). Z tak mierzoną siłą nabywczą mamy 28 pozycję w Europie na 42 kraje uwzględnione w tym badaniu. Niemcy — 20 621 euro, Ukraina 2206 euro (przy takich rankingach należy pamiętać o różnicach w liczbie ludności państw).

2. Dane Eurostatu na temat przeciętnych wynagrodzeń (netto) za 2012 r. pokazują, że roczne przeciętne wynagrodzenie netto w Polsce wynosi 3809,67 euro i jest 6-krotnie mniejsze niż w Szwajcarii i 4-krotnie mniejsze niż w Niemczech (analizując takie zestawienie trzeba pamiętać o różnicach kursów walutowych i że jest to porównanie średnich płac netto, w Polsce 2/3 pracowników zarabia poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Pod względem siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia (uwzględnia poziom cen takiego samego koszyka dóbr) w 2012 r. Polska znajdowała się na 17 miejscu w UE.

3. W 2013 r. płaca minimalna w Polsce wg Eurostatu wyniosła 392,73 euro, co uplasowało kraj na 10 pozycji spośród państw posiadających kategorię płacy minimalnej (w styczniu 2014 r. Polska znalazła się na 9 miejscu). Dane Eurostat za styczeń 2014 r. wskazują, że płaca minimalna w Polsce w parytecie siły nabywczej (PPS) — uwzględniającego różnice w cenach między krajami — uplasowała się na 12 pozycji. Generalnie, państwa z relatywnie niskimi płacami minimalnymi mają zazwyczaj niższe poziomy cen, wiec ich płaca minimalna wyrażona w PPS jest wyższa; w państwach o wyższej płacy minimalnej ceny są zwykle wyższe, więc płaca minimalna wyrażona w PPS jest generalnie niższa.

4. Dane Eurostat za 2013 r. wskazują, że pod względem średniego wskaźnika cen Polska jest wśród krajów UE mających najniższy wskaźnik cen. Średni wskaźnik cen w 2013 r. wyniósł 57 proc. średniej unijnej. Drożej niż w Polsce jest w Bułgarii i Rumunii, gdzie wskaźnik wynosi 69 proc., najdrożej jest w Szwajcarii i Norwegii — tu średni wskaźnik cen to 156 proc. tego, co średnio w 28 krajach unijnych; Dania (140 proc. średniej). Najbliżej średniej unijnej są Niemcy (102 proc.), Włochy, Austria, nieco poniżej średniej znajdują się Hiszpania, Grecja, Cypr i Portugalia (ok. 90 proc.).

przygotowała: K. Pietrzak,
Zespół Polityki Gospodarczej OPZZ