Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Oświaty!
Zakończył się kolejny rok szkolny.

Plik umieszczono na stronie 26. 06. 2014 r.

 

Koniec roku szkolnego

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP dziękuje Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wspierali nasze działania i aktywnie włączali się w akcje prowadzone przez ZNP. W mijającym roku szkolnym osiągnęliśmy wiele sukcesów w działaniach o godne warunki pracy i płacy dla wszystkich pracowników oświaty.

Był to czas działań i protestów przeciwko projektom reform oświaty i Karty Nauczyciela. W listopadowej manifestacji ZNP w Warszawie pod hasłem „Dość tego!” wzięło udział ponad 20 tys. nauczycieli i pracowników szkolnej administracji i obsługi. Nasz protest spowodował, że niekorzystne dla oświaty i jej pracowników oraz uczniów projekty nowelizacji oświatowego prawa i Karty Nauczyciela nie zostały uchwalone. Dzięki temu warunki pracy i status zawodowy pracowników oświaty nie uległy zmianom.

Wszystkim pracownikom oświaty życzę udanego wypoczynku wakacyjnego, wielu radosnych i słonecznych dni. Jednocześnie w imieniu Zarządu Okręgu Łódzkiego zapewniam, że dalej będziemy aktywnie zabiegać o należyty wzrost wynagrodzeń i godne warunki pracy, o dobrą oświatę publiczną, a także stabilizację zawodową, której gwarancją jest Karta Nauczyciela.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP