Wybory władz związkowych w Okręgu Łódzkim ZNP

Plik umieszczono na stronie 26. 06. 2014 r.

 

Delegaci zebrani na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Okręgu Łódzkiego ZNP, która odbyła się 25 czerwca 2014 roku dokonali wyboru władz związkowych. Prezesem Okręgu Łódzkiego ZNP został ponownie wybrany Marek Ćwiek.

Konferencja wybrała nowy skład Zarządu Okręgu na kadencję 2014-2018 i Okręgową Komisję Rewizyjną.

Członkami Zarządu zostali wybrani:

1. Urszula Adamczyk

2. Krzysztof Baszczyński

3. Wiesława Beda

4. Grażyna Bednarska

5. Anna Beeger

6. Alicja Czekaj

7. Marek Ćwiek

8. Elżbieta Dyba

9. Maria Gwizdka-Wierucka

10. Ewa Janowska

11. Marian Jankowski

12. Regina Jaworska

13. Andrzej Jażwiec

14. Irena Jercha

15. Krystyna Jercha

16. Marek Kmiecik

17. Jadwiga Kotwicka

18. Anna Kowalczyk

19. Marzena Kowalska

20. Mariusz Kozarski

21. Magdalena Michalska

22. Agnieszka Michałowska-Stasiak

23. Adam Młynarski

24. Agnieszka Prukop

25. Grażyna Pisarska

26. Stanisława Raczyńska

27. Szczesek Beata

28. Marian Trębacz

29. Anna Truszczyńska

30. Anna Walczak

31. Marianna Wasiak-Zbrojewska

32. Antoni Węgliński

33. Zofia Winiarska

34. Dorota Wiskulska

35. Zofia Witkowska

36. Ewa Ziółkowska

Członkami Zarządu Głównego ZNP zostali wybrani Krzysztof Baszczyński, Marek Ćwiek, Adam Młynarski i Ewa Ziółkowska.