Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza

Plik umieszczono na stronie 23. 06. 2014 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego informuje, iż Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza odbędzie się 25 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (aula czerwona) w Łodzi, ul. Kopcińskiego 8/12.

W programie konferencji m.in.:
1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Okręgu Łódzkiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
2. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
3. Wystąpienia zaproszonych gości,
4. Wybory okręgowych władz związkowych, członków ZG ZNP i delegatów na 41 Krajowy Zjazd ZNP,
5. Dyskusja programowa i przyjęcie programu działania na kadencję 2014-2018.