Informacje dotyczące planowanych zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Plik umieszczono na stronie 29. 05. 2014 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP przedstawia wstępne informacje dotyczące planowanych zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od 1. 09. 2014 roku.

 

województwo

Łódź

razem

Ilość nauczycieli, których dotyczy:

zamiar zwolnienia
od 1. 09. 2014 r.

ograniczenie etatu
od 1. 09. 2014 r.

nieprzedłużenie
umowy
na czas określony

158

532

20

86

154

73

244

686

93

 

województwo

Łódź

razem

Ilość pracowników niepedagogicznych,
których dotyczy:

zamiar zwolnienia
od 1. 09. 2014 r.

ograniczenie etatu
od 1. 09. 2014 r.

13

9

11

22

24

31