Udział płac w Produkcie Krajowym Brutto w państwach UE

Plik umieszczono na stronie 28. 04. 2014 r.

 

Państwo

2012 r. (dane w proc.)

Słowenia

64,2

Wielka Brytania

63,9

Holandia

59,9

Francja

58,8

Niemcy

58,4

średnia w UE

58

Szwecja

56,5

Włochy

55,5

Hiszpania

53,1

Czechy

53

Węgry

51,3

Grecja

50,5

Polska

46 (55,4 w 2000 r.)

Litwa

43,2

Źródło: Gazeta Wyborcza

Tabela pokazuje udział płac pracowników w stosunku do PKB ogółem w 2012 r. Na 28 krajów Unii Europejskiej Polska zajmuje w tym zestawieniu dopiero 25 miejsce, wyprzedzając tylko trzy kraje. W stosunku do takiego zestawienia z 2000 r. 12 krajów zanotowało wzrost wskaźnika płac, a 16 spadek. Największy wzrost odnotowały Czechy (5,2%) i Finlandia (4,4%), największy spadek — Rumunia (17,9%) i Polska (9,4%). Dotknięta ogromnym kryzysem finansowym Grecja zanotowała mniejszy spadek udziału płac, bo tylko 5,1%.

Dane te wyraźnie świadczą o tym, że pracownik w Polsce dostaje zbyt małą pensję w stosunku do ponoszonych nakładów pracy. Z tego powodu za mało wydaje na konsumpcję, co powoduje, że firmy nie inwestują w rozwój i nie tworzą nowych miejsc pracy.