II Ogólnopolska Debata „EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SZANSĄ NA ICH SUKCES ZAWODOWO-SPOŁECZNY„

Plik umieszczono na stronie 02. 04. 2014 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
oraz organizacje pozarządowe wspierające edukację uczniów z niepełnosprawnościami
organizują

II Ogólnopolską Debatę
„EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SZANSĄ NA ICH SUKCES ZAWODOWO-SPOŁECZNY”

Debata odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku w godzinach 10.00–15.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Zakres tematyczny debaty:
Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej oraz przygotowanie do samodzielnego życia i aktywności zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem debaty, skierowanej do środowisk zainteresowanych wspieraniem edukacji i adaptacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest określenie  sytuacji szkół, placówek i uczniów niepełnosprawnych w systemie polskiej edukacji w zreformowanej formule kształcenia zawodowego i ustawicznego. W trakcie debaty zostaną opracowane tezy i wnioski dotyczące kierunków kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im optymalnej rewalidacji i integracji społeczno-zawodowej.

Organizatorzy Debaty przewidują m.in. udział przedstawicieli: MEN (Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), Rzecznika Praw Dziecka, Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Wydziału Edukacji UMŁ, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej. Planowane są wystąpienia reprezentantów środowiska nauki, pracodawców oraz instytucji wspierających edukację i zatrudnienie osób  z niepełnosprawnościami, rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz absolwentów szkól zawodowych.

Debata objęta została patronatem honorowym przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską i Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 7 kwietnia 2014 roku drogą internetową na adres e-mail: e_blasiak@o2.pl .

 

Współorganizatorzy:

spojrzenie efekt motyla blizej siebie stowarzyszenie karolewska przystan marzen stowarzyszenie mniej wiecej

PATRONAT HONOROWY:

prezydent miasta łodzi

kuratorium

PATRONAT MEDIALNY:

glosnauczycielski (8 kB) tvplodz (5 kB) toya (27 kB)