Uchwała Nr 12/2014
Prezydium Zarządu Głównego ZNP
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Plik umieszczono na stronie 01. 04. 2014 r.

 

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r. Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych — od dnia 3 kwietnia 2014 r. do odwołania — oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

§ 2

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP

Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz
 

Zobacz plik doc