Polecamy lekturę książki „Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej” pod redakcją Piotra Plichty i Jacka Pyżalskiego

Plik umieszczono na stronie 25. 03. 2014 r.

 

Zamysłem autorów tej zbiorowej monografii było podjęcie próby spojrzenia na specyfikę korzystania z nowych mediów przez dzieci i młodzież, na kwestie wychowania i kształcenia w cyfrowym świecie. Publikacja przedstawia „ciemną stronę” nowych i starych mediów, by następnie podać przykłady dobrych praktyk i wskazówek, jak w pracy z młodymi ludźmi korzystać z potencjału, który dla dydaktyki i wychowania tworzy środowisko cyfrowe. Autorzy pracy stawiają tezę, że świat mediów, a przede wszystkim tych nowych, jest środowiskiem socjalizacji młodych ludzi i tworzy nowe wyzwania dla osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą pedagogiczną.

Cała praca do przeczytania na stronie:
http://www.academia.edu/5734338/Plichta_P._red._._
Pyzalski_J._red._Wychowanie_i_ksztalcenie_w_erze_cyfrowej
_Lodz_Regionalne_Centrum_Polityki_Spolecznej#