Informacja

Plik umieszczono na stronie 11. 03. 2014 r.

 

Według danych MEN w roku szkolnym 2012/2013 w systemie oświaty zatrudnionych było 662 tys. nauczycieli. Najwięcej w szkołach podstawowych — 232 tys. osób, w gimnazjach 133 tys., w szkołach ponadgimnazjalnych 135 tys., w przedszkolach — 93 tys. nauczycieli. Pozostali byli zatrudnieni m.in. w placówkach oświatowo–wychowawczych, ośrodkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Ponad połowa pedagogów (52 proc.) osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciela dyplomowanego. Blisko jedna trzecia — 27 proc. to nauczyciele mianowani, 17 proc. kontraktowi, a 5 proc. stażyści.