List otwarty ZNP do Posłów RP w sprawie darmowego podręcznika dla uczniów klas I szkoły podstawowej

Plik umieszczono na stronie 23. 02. 2014 r.

 

Panie i Panowie Posłowie!

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pań i Panów Posłów kierowany coraz większym niepokojem wynikającym z trybu i formy wdrażania idei darmowego podręcznika dla uczniów klas I szkoły podstawowej, który ma być dostępny od września 2014 r.

Uporządkowanie rynku podręczników szkolnych, w tym zapowiedź bezpłatnego podręcznika, to spełnienie oczekiwań nie tylko rodziców uczniów, ale także nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie w przeszłości zwracał uwagę na rolę Ministra Edukacji Narodowej w kształtowaniu rynku podręczników szkolnych. Opowiadając się za pełną autonomią nauczycieli w zakresie wyboru podręcznika i programu nauczania, jednocześnie apelowaliśmy o określenie przez MEN ogólnych standardów dla wydawców w zakresie podręczników, dotyczących m.in. zawartości pakietów (boxów) przeznaczonych dla ucznia, określenia maksymalnej ceny itp.

Tak się jednak nie stało. Minister Edukacji Narodowej dopuścił do użytku szkolnego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej 39 takich pakietów, w tym dla klasy I szkoły podstawowej aż 19, składających się z podręcznika lub podręczników, kilku zeszytów ćwiczeń oraz zestawów pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Dziś, nie licząc się z realiami szkoły, nie patrząc na skutki związane z nieuchronnym obniżeniem jakości, za wszelką cenę i w błyskawicznym tempie Minister Edukacji Narodowej chce przeprowadzić przez Sejm projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który przy okazji burzy systemowe rozwiązania dotyczące podręczników szkolnych, od lat dobrze służące uczniom i nauczycielom.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Państwa Posłów: nie głosujcie za rozwiązaniami, które spowodują obniżenie jakości kształcenia oraz chaos organizacyjny w szkołach. Negatywne skutki  pośpiesznych, nieprzemyślanych decyzji dotkną wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców.

Panie i Panowie Posłowie!

Słuszna i oczekiwana idea bezpłatnego podręcznika nie może być usprawiedliwieniem drogi na skróty. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w drodze ustawy, z ominięciem procedur stosowanych wobec wszystkich pozostałych podręczników, to stworzenie groźnego precedensu na dziś i na jutro. To odejście od ustawowych procedur, które są gwarantem wysokiej jakości merytorycznej podręczników szkolnych.

ZNP jako groźne w skutkach ocenia również skreślenie z ustawy o systemie oświaty zapisu zobowiązującego dyrektora szkoły do podania najpóźniej do 15 czerwca każdego roku do publicznej wiadomości informacji o zestawie podręczników, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego. Skreślenie tego zapisu odnosi się do podręczników dla uczniów na każdym poziomie nauczania, a nie tylko do tych, którzy we wrześniu 2014 r. rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przestrzega przed rozwiązaniami, które zamiast uporządkowania rynku podręczników przyniosą bałagan i negatywnie odbiją się na jakości kształcenia. Szkole, w tym uczniom i nauczycielom, potrzebny jest przede wszystkim spokój, projektowane rozwiązania ten spokój bez wątpienia zburzą.

Związek Nauczycielstwa Polskiego