Państwo zapłaci wydawcom po 50 zł za ćwiczenia dla każdego ucznia klasy I. Ministerstwo edukacji przedstawiło 19 lutego projekt zmian w finansowaniu podręczników

Plik umieszczono na stronie 22. 02. 2014 r.

 

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, klasy I-III szkół podstawowych otrzymają darmowe podręczniki do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Nie oznacza to jednak, że wydawcy znajdujących się dziś na rynku podręczników nie zarobią. Wręcz przeciwnie. Państwo sfinansuje bowiem z dotacji celowej wyposażenie uczniów klas I-III w ćwiczenia oraz podręczniki do nauczania języka obcego nowożytnego. Samorząd otrzyma na każde dziecko 50 zł (ćwiczenia) oraz 25 zł (podręcznik do języka obcego).

Dodatkowo państwo przeznaczy na podręczniki albo inne materiały edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych dotację w wysokości 140 zł na ucznia oraz na ćwiczenia w wysokości 25 zł na ucznia. Na uczniów w gimnazjach MEN zarezerwowało po 250 zł na podręczniki oraz inne materiały edukacyjne i 25 zł na ćwiczenia.

Dotacja na podręczniki lub inne materiały edukacyjne zostanie udzielona pod warunkiem, że zapewnią one możliwość używania ich przez uczniów przez co najmniej trzy lata szkolne. To oznacza, że samorząd otrzyma pieniądze na ten cel raz na trzy lata. Co roku gminy dostaną natomiast środki na sfinansowanie zakupu ćwiczeń.

Zmiany zostaną wprowadzone w życie stopniowo. W 2014 r. ruszy dofinansowanie podręcznika oraz ćwiczeń dla uczniów klas I szkoły podstawowej, w 2015 r. — dodatkowo dla klas II oraz klasy IV i I gimnazjum, a w roku 2016 — kolejnych klas w szkołach podstawowych i gimnazjach.