Likwidacja szkół w 2014 roku

Plik umieszczono na stronie 13. 02. 2014 r.

 

— Każdej likwidacji towarzyszą olbrzymie emocje – komentuje Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Emocje dzieci, rodziców i nauczycieli, a to wyborcy. Myślę, że dlatego w tym roku samorządowcy nieco odpuścili zamykanie, bo w listopadzie będą wybory — komentuje dla „Gazety Wyborczej” Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. — Mam nadzieję, że wyborcy będą pamiętać poprzednie dwa lata, kiedy przedszkola i szkoły likwidowano na potęgę — dodaje.

O planowanych przez samorządy likwidacjach placówek oświatowych pisze dziś (11.02) Wyborcza w artykule „Szkoły znikają wolniej”. Według ustaleń gazety, w tym roku ponad 200 placówek oświatowych, głównie szkoły wiejskie oraz licea i technika dla dorosłych, zostanie zamkniętych.

ZNP przypomina, że likwidacja placówek oświatowych (w odróżnieniu od przekazania) dotyczy placówek bez wskazania liczby uczniów. Likwidacja odbywa się w dwóch etapach:
— do ostatniego lutego musi być podjęta uchwała intencyjna,
— do końca roku szkolnego podejmowana jest uchwała ostateczna.

Zgodnie z prawem, zarówno projekt uchwały o przekazaniu, jak i o likwidacji placówki musi być przesłany do zaopiniowania do organizacji związkowej. Związek ma 30 dni na wydanie opinii. Jeżeli uzasadnienie będzie budziło wątpliwości można w okresie opiniowania poprosić o dodatkowe informacje.

Nieskierowanie projektu uchwały do zaopiniowania do związków zawodowych w przypadku jej podjęcia pozwala na zaskarżenie uchwały do wojewody.

Obecnie decyzja o likwidacji szkoły jest wyłącznie decyzją podejmowaną przez samorząd. W 2008 r. parlament ograniczył rolę kuratora oświaty, pozbawiając go wiążącej opinii do uchwał samorządów w zakresie likwidacji szkół. Związek postuluje przywrócenie kuratorowi oświaty uprawnień w zakresie skutecznego opiniowania uchwał dotyczących likwidacji szkół i placówek oświaty.

Według ZNP, bezpłatna oświata publiczna prowadzona przez samorządy stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, a państwo jest zobowiązane dbać o jej powszechną dostępność oraz wysoką jakość.