Projekt nowelizacji ustawy oświatowej

Plik umieszczono na stronie 30. 01. 2014 r.

 

28 stycznia br. grupa posłów PO złożyła do Marszałek Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który umożliwia m.in. zatrudnianie w szkołach podstawowych na podstawie Kodeksu pracy osób z przygotowaniem pedagogicznym w celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzącego zajęcia świetlicowe.

Prezesów oddziałów ZNP, członków związku i wszystkich pracowników oświaty prosimy o zapoznanie się z powyższym projektem i przesyłanie ewentualnych uwag na adres: lodz@znp.edu.pl do dnia 12 lutego 2014 r.