MANIFESTACJA

Plik umieszczono na stronie 25. 11. 2013 r.

 

Protestuję, bo lubię uczyć Dziękujemy wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiej Manifestacji ZNP, która odbyła się 23 listopada br. w Warszawie pod hasłem „Dość tego!” — nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, emerytowanym pracownikom oświaty, rodzicom i samorządowcom. Wszystkim, którzy byli na manifestacji w obronie publicznej szkoły i dobrej edukacji!
Dziękujemy za zaangażowanie i zawodową solidarność!

 

Manifestujący przeszli ulicami Warszawy — Łazienkowską, Myśliwiecką, Wiejską pod Sejm RP, później dotarli na Aleję Szucha pod budynek MEN. Protest zakończył się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na Alejach Ujazdowskich.

Przed Sejmem o przyczynach protestu mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. Apelował do posłów, aby z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty przyjęli tylko przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół (wynikają one z wyroku Trybunału Konstytucyjnego). Dodał, że znajdujące się w projekcie zapisy dotyczące m.in. przekazywania szkół, czy zatrudniania pracowników w szkołach i przedszkolach na Kodeks pracy, nie muszą być przy tej okazji uchwalane. Do zgromadzonych przemawiał również m.in. Adam Młynarski prezes Oddziału ZNP w Radomsku.
Przed budynkiem ministerstwa edukacji wystąpili rodzice, którzy głodowali w obronie szkół w Dąbkach oraz zwolnieni pracownicy z Leśniowic.

Na zakończenie manifestacji w kancelarii premiera złożono petycję z postulatami ZNP, w której napisano: „Oczekujemy, że rząd RP wycofa się z rozwiązań, których konsekwencją będzie obniżenie jakości kształcenia oraz zrujnowanie statusu zawodowego nauczycieli i degradacja materialna pracowników oświaty”. Odebrał ją wiceminister edukacji Maciej Jakubowski.

W manifestacji w Warszawie wzięło udział 20 tysięcy pracowników polskiej oświaty. Okręg Łódzki ZNP reprezentowało 1900 związkowców i pracowników oświaty. Najliczniej z oddziałów ZNP: Piotrków Trybunalski, Radomsko, Łódź–Górna, Skierniewice, Łódź–Bałuty, Łask.

Relacja z Manifestacji na stronie:
http://new.livestream.com/accounts/1782125/events/2565062

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty został 21 listopada, po pierwszym czytaniu skierowany przez sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do prac w podkomisji. Pracom nad nim nadano tryb pilny, tak by drugie czytanie projektu oraz głosowanie nad nim odbyły się na następnym posiedzeniu Sejmu, na początku grudnia.