IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty

Plik umieszczono na stronie 16. 10. 2013 r.

 

Turniej Piłki Siatkowej 2013

ORGANIZATOR
Zarząd Oddziału ZNP w Głownie

Współorganizatorzy:

Zarząd Główny ZNP w Warszawie
Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP
Stowarzyszenie „Senior” w Głownie
Urząd Miejski w Głownie
Urząd Gminy Głowno
Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel Turnieju:

— popularyzacja gry w piłkę siatkową
— integracja środowiska oświatowego
— wyłonienie najlepszej drużyny męskiej i żeńskiej w piłkę siatkową spośród drużyn biorących udział w turnieju

Uczestnictwo

* Prawo startu mają zespoły składające się z czynnych i emerytowanych pracowników oświaty.

* Warunkiem uczestnictwa zawodnika w turnieju jest zatrudnienie w szkole lub innej placówce oświatowej w wymiarze minimum 1/2 etatu, posiadanie statusu pracownika w stanie nieczynnym lub emeryta.

* Uczestniczyć w turnieju mogą zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni.

* W skład drużyn nie mogą wchodzić studenci odbywający praktyki w placówkach.

* Dopuszcza się, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem, aby w skład drużyny wchodził jeden zawodnik będący pracownikiem organu prowadzącego placówkę oświatową.

* Drużyna może liczyć maksymalnie 10 osób zawodników oraz 1 osoba towarzysząca (np. trener, kierowca). Większa liczba uczestników musi być uprzednio uzgodniona z organizatorami.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Zarząd Oddziału ZNP w Głownie ul. Ludwika Norblina 1
lub e–mail marzena_kow@op.pl

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne chęci udziału w turnieju do dnia 18. 10. 2013 roku — zgłoszenie telefoniczne nie zwalnia z przesłania zgłoszenia w terminie na załączonym druku.
Zgłoszenia winny być przesłane na załączonym wzorze i potwierdzone przez prezesa Oddziału ZNP.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń 31. 10. 2013 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty za uczestnictwo. Ilość drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona — decyduje kolejność zgłoszeń.
Każda drużyna przywozi ze sobą piłki do rozgrzewki.
Zawodników Plusligi (Plusligi Kobiet), I i II ligi obowiązuje karencja jednego roku.

Koszty uczestnictwa:
Startowe od zespołu wynosi 300,00 zł. płatne przelewem na konto:

Stowarzyszenie „SENIOR” w Głownie
BS w Głownie Nr konta 87 8787 0000 0024 7519 2000 0001

Wpisowe obejmuje:
— obsadę sędziowską
— ubezpieczenie uczestników zawodów NW tylko na podstawie list
— pamiątkowe zdjęcia drużyn
— dyplomy, statuetki, dla najlepszych drużyn medale i puchary
— bufet kawowy w czasie trwania turnieju
— uroczystą obiadokolację

Organizatorzy zwracają się z prośbą do Oddziałów, Ognisk ZNP i Szkół, aby dofinansowali udział w zawodach dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Zasady rozgrywania Turnieju:

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS do 2 wygranych setów.
Mecze rozgrywane będą równocześnie na 3 boiskach.
Organizator ustala system rozgrywek w zależności od ilości zespołów.
Decyzje sędziego głównego są niepodważalne i ostateczne.

Przewidywany czas trwania Turnieju godz. 9.00 — 18.00
Uroczysta obiadokolacja — 18.00

Szczegółowych informacji udzielają:

Zarząd Oddziału ZNP w Głownie — 42 7191 — 329
Marzena Kowalska 664 014 052, 881 46 43 46
Jakub Kowalski 660 408 162
Tomasz Szcześniak 509 297 005

Pobierz kartę zgłoszenia [doc].