Wynagrodzenie minimalne w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2013 r.

Plik umieszczono na stronie 06. 10. 2013 r.

 

(dane w euro):

Holandia — 1469
Francja — 1430
Wielka Brytania — 1264
Hiszpania — 753
Grecja — 684
Polska — 393 (1600 zł brutto)
Węgry — 335
Czechy — 312
Bułgaria — 159

Płaca 1600 zł brutto oznacza dla pracownika ok. 1181 zł na rękę. Różnica wynika z konieczności odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe — ok. 340 zł oraz zaliczki na podatek dochodowy — 75 zł. Pracodawca ponosi jeszcze ze swojej strony dodatkowe koszty, np. składki ZUS. Przy minimalnej pensji 1600 zł, pracownik „kosztuje” go około 1931 zł.

Statystyczny Polak zarabia miesięcznie około 2700 zł netto. Mniej od nas w Europie zarabiają tylko Bułgarzy, Rumuni, Łotysze, Węgrzy i Litwini. Najwięcej zarabiają Szwajcarzy — 17,8 tys. zł netto i Duńczycy — 12,8 tys. zł. W Niemczech średnia płaca to 9,1 tys. zł, w Grecji — ok. 4 tys. zł.

Z danych Eurostatu wynika, że godzina pracy kosztuje polskiego pracodawcę 7,4 euro. Tańszy jest tylko pracownik w Bułgarii (3,7 euro), Rumunii (4,4), na Litwie i Łotwie (ok. 6). Najwyższe koszty za godzinę pracy ponoszą pracodawcy w Szwecji (39 euro), Danii (38 euro) i Belgii (37,2 euro).

Źródło: Gazeta Wyborcza