Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 26. 09. 2013 r.

 

25 września br. Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem nowelizacji, do dyskusji o projektowanych zmianach oraz przesyłania ewentualnych uwag na adres: lodz@znp.edu.pl

ZNP ma 30 dni na zaopiniowanie projektu.

Ministerstwo edukacji proponuje zmiany dotyczące m.in.:
- systemu wynagradzania nauczycieli poprzez zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem, przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmianę sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli,
- sposobu określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego,
- urlopu wypoczynkowego oraz urlopu dla poratowania zdrowia,
- procedury awansu zawodowego,
- postępowania dyscyplinarnego nauczycieli.

Projekt nowelizacji KN wraz z uzasadnieniem znajduje się TUTAJ.