KOMUNIKAT

Plik umieszczono na stronie 25. 09. 2013 r.

 

Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego informuje, iż na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 24. 09. 2013 r. pomiędzy Wiceprezydentem Miasta Łodzi Krzysztofem Piątkowskim a prezesem Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP Markiem Ćwiekiem od 1. 10. 2013 r. nastąpi regulacja płac dla pracowników niepedagogicznych.

Regulacja ma na celu likwidację spłaszczenia poziomu wynagrodzeń na niektórych stanowiskach pracowniczych.

Podwyżek płac dokonuje dyrektor placówki na podstawie wytycznych z Wydziału Edukacji UMŁ oraz w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (Zarządami Oddziałów ZNP).

Za Sekretariat
Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP