11 — 14 września 2013 r. Ogólnopolskie Dni Protestu w Warszawie.

Plik umieszczono na stronie 10. 09. 2013 r.

 

Protest wrześniowy

11 września — dzień branżowy (w godz. 12.00 — 14.00)

Przeprowadzone zostaną związkowe pikiety pod ministerstwami:
* Ministerstwo Zdrowia (ul. Miodowa 15)
* Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (ul. Chałubińskiego 4/6)
* Ministerstwo Gospodarki (Pl. Trzech Krzyży 3/5)
* Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (ul. Batorego 5)
* Ministerstwo Skarbu Państwa (Krucza 36 / Wspólna 6)
* Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej(ul. Nowogrodzka 1/3/5)

O godz. 14.00 nastąpi wręczenie związkowych petycji w ministerstwach i przemarsz uczestników pikiet pod Sejm. Od godz. 14.00 zostanie rozbite miasteczko namiotowe pod Sejmem.

12 września — dzień debat z ekspertami w godz. 12.00 — 19.00

Odbędą się debaty i spotkania pod Sejmem dotyczące związkowych postulatów z udziałem ekspertów w sprawach dotyczących m. in.: zdrowia i polityki przemysłowej, a także zabezpieczenia socjalnego obywateli.

13 września — dzień debat oraz wolnej trybuny Hyde Park (od godz. 12.00)

Przed Sejmem odbędzie się pikieta związkowców z trzech central i debata dotycząca dialogu społecznego. Występować będą również przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych.

14 września — ogólnopolska manifestacja „Dość lekceważenia społeczeństwa„

Początek manifestacji o godz. 12.00 w trzech punktach Warszawy (błonia przy Stadionie Narodowym, Plac Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki, Sejm RP). Pochody z trzech wymienionych kierunków spotkają się przy Rondzie de Gaulle'a, skąd o godz. 13.00 przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na Plac Zamkowy. Przewidywany koniec akcji protestacyjnej ok. godz. 16.00-17.00.

Główne postulaty 3 central związkowych:

1. Zmiana prawa o referendach ogólnokrajowych. Związkowym postulatem jest to, aby po zebraniu 500 tys. podpisów rozpisanie referendum było obligatoryjne. Obecnie o tym, czy się ono odbędzie decyduje Sejm. Od 1989 nie przeprowadzono ani jednego referendum ogólnokrajowego z inicjatywy obywateli, a miliony podpisów Polaków pod wnioskami referendalnymi trafiały do sejmowej niszczarki.

2. Wycofanie zmian w Kodeksie pracy wprowadzających 12-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy i elastyczny czas pracy. Po wprowadzeniu tych rozwiązań pracodawcy mogą np. przez kilka miesięcy nakazać pracownikom pracę po kilkanaście godzin dziennie również w weekendy bez dodatkowych pieniędzy za nadgodziny. Z kolei przez pozostałą cześć roku pracownicy będę odbierać niepłatne dni wolne lub pracować po 4 godziny dziennie za połowę pensji.

Pozostałe żądania dotyczą m.in.:

1. Wycofanie się Rządu RP z wprowadzonego podwyższenia wieku emerytalnego.
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Podniesienie progów dochodowych upoważniających do otrzymania świadczeń rodzinnych i socjalnych.
4. Podwyższenie wysokości płacy minimalnej.
5. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
6. Zaprzestanie likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy, a także wprowadzenie pakietu zmian poprawiających dostęp do bezpłatnej edukacji.