Oświadczenie ZNP

Plik umieszczono na stronie 10. 09. 2013 r.

 

ZNP dystansuje się od wszelkich prób upolitycznienia związkowych protestów we wrześniu br.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie zwracał uwagę na:

— działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz komercjalizacji i prywatyzacji edukacji i wychowania,

— brak spójnej polityki rządu wobec tysięcy nauczycieli tracących pracę,

— przyzwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dla łamania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego,

— niechęć resortu edukacji do uporządkowania czasu pracy pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach,

— likwidację szkół i przekazywanie publicznych placówek do prowadzenia podmiotom innym niż samorząd,

— brak nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez MEN i kuratorów oświaty;

te i inne uwagi wielokrotnie uzasadniały protesty członków ZNP i krytyczną ocenę działań rządu. Jednakże uznajemy, że protesty pracownicze nie powinny służyć realizacji celów politycznych żadnej partii czy środowisk powiązanych z ugrupowaniami politycznymi. Nie powinny być wykorzystywane również do bieżącej walki politycznej, obliczonej na zmianę rządu i zwycięstwo danej partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Dlatego też ZNP dystansuje się od wszelkich prób upolitycznienia związkowych protestów. Równocześnie apelujemy do wszystkich uczestników trójstronnego dialogu społecznego o powrót do stołu rozmów i wspólne, konstruktywne poszukiwanie propracowniczych rozwiązań m. in. w ramach prac Komisji Trójstronnej.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP