Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

Plik umieszczono na stronie 01. 09. 2013 r.

 

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy,
Pracownicy Szkolnej Administracji i Obsługi!
Koleżanki i Koledzy!

Przed nami nowy Rok Szkolny 2013/2014.
Niech będzie to czas spokojnej i satysfakcjonującej pracy, przynoszącej sukcesy i zadowolenie. Zapraszamy Wszystkich do współpracy i działania razem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, najstarszą i posiadającą największy dorobek organizacją nauczycielską w Polsce.

Reprezentowanie wszystkich zatrudnionych w oświacie wobec pracodawców, władz samorządowych oraz rządu to duża odpowiedzialność, której jak co roku staramy się sprostać. ZNP zawsze bronić będzie spraw najważniejszych dla edukacji i pracowników oświaty.

Wspierajmy się wzajemnie i razem działajmy na rzecz dobrej publicznej edukacji, obrony miejsc pracy oraz lepszych warunków zatrudnienia i płacy w oświacie.

Będziemy z  Wami!
Dobrego Nowego Roku Szkolnego!

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP