Spotkanie Prezydium ZG ZNP z minister edukacji

Plik umieszczono na stronie 28. 08. 2013 r.

 

We wtorek, 27 sierpnia br. minister edukacji Krystyna Szumilas spotkała się z członkami Prezydium ZG ZNP w Warszawie. W spotkaniu wziął udział także wiceminister Przemysław Krzyżanowski.

Minister edukacji omówiła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, które Rada Ministrów przyjęła 23 lipca br. Poinformowała, że po opracowaniu projektu nowelizacji Karty przez Centrum Legislacyjne Rządu, dokument trafi do konsultacji do związków zawodowych.

Minister Krystyna Szumilas wymieniła także najważniejsze wydarzenia nadchodzącego roku szkolnego — tzw. ustawę przedszkolną, obniżenie wieku obowiązku szkolnego i uruchomienie programu wsparcia dla zwalnianych nauczycieli.

MEN ma przeznaczyć 100 mln zł dotacji unijnej na aktywizację zawodową dla tych, którzy utracili pracę w oświacie. Dotacja trafi do urzędów marszałkowskich, a stamtąd do urzędów pracy. Minister poinformowała, że trwają prace nad szczegółami projektu.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawił uwagi ZNP do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, które dotyczą m.in. urlopów wypoczynkowych i zdrowotnych nauczycieli, komisji dyscyplinarnych, nadzoru pedagogicznego oraz zastąpienia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Szef ZNP poruszył także problem zwalnianych nauczycieli podkreślając, że pedagodzy powinni otrzymać wszechstronne wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, a rząd powinien dołożyć starań, by zatrzymać wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w zawodzie.

Wg ZNP, w dobie niżu demograficznego, kwalifikacje zawodowe nauczycieli, ich predyspozycje i kompetencje powinny być wykorzystane również w kompleksowym programie wsparcia dla rodzin jako element prorodzinnej polityki państwa.

Zdaniem związkowców, każdy program wspierający pedagogów — zwolnionych z pracy lub zagrożonych utratą pracy — jest potrzebny i cenny. Natomiast wg ZNP, rząd od kilku lat posiada szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów i mógł o wiele wcześniej przygotować projekt skierowany do najlepiej wykształconej grupy zawodowej w kraju.