Rada Ministrów przyjęła założenia zmian w Karcie Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 27. 07. 2013 r.

 

Rząd w dniu 23 lipca zaakceptował założenia zmian w Karcie Nauczyciela. Jednak, co ciekawe, wciąż nie wiadomo, jak będą wyglądać szczegółowe rozwiązania, ponieważ ministrowie nie przyjęli projektu ustawy, ale „projekt założeń projektu ustawy”.

Co się zmieni? M.in. wymiar urlopu wypoczynkowego w szkołach feryjnych (nauczyciele rozpoczynający pracę — 30 dni, pozostali 47). Inne będą również zasady udzielania urlopu zdrowotnego. „Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, z 7 do 20 lat. Łączny jego wymiar w okresie całego zatrudnienia ma być skrócony z 3 lat do 1 roku. W przypadku wykorzystywania tego urlopu w częściach, kolejnego urlopu będzie można udzielić nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowi” — czytamy w komunikacie MEN.

Zmianie mają ulec również zasady dotyczące awansu. Organem właściwym do nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie organ prowadzący szkołę. Zmianie ulegną również składy komisji awansowych (będzie w nich zasiadał tylko jeden ekspert, zamiast dwóch, jak obecnie).

Większy wpływ na życie szkoły mają też mieć rodzice, którzy będą opiniowali np. pracę nauczyciela podczas procesu oceniania jego pracy. „Zwiększy się również udział rodziców w procedurze nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom, a przedstawiciel rady rodziców będzie miał możliwość brania udziału w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w charakterze obserwatora„ — informuje resort.

Komunikat MEN TUTAJ

Dokument, który trafił pod obrady rządu TUTAJ

Źródło: Głos Nauczycielski