CBOS opublikował komunikat z badań nt. „Członkostwo w związkach zawodowych i opinie o ich działalności”

Plik umieszczono na stronie 23. 07. 2013 r.

 

Według sondażu przeprowadzonego w kwietniu 2013 r. członkostwo w związkach zawodowych deklaruje co 10 pracownik (10%). Związkowcami są najczęściej badani zatrudnieni w przedsiębiorstwach państwowych i instytucjach publicznych.

Członkostwo w związkach zawodowych według branż:
* oświata, służba zdrowia — 23%
* administracja — 14%
* transport i łączność — 12%
* górnictwo, przemysł — 7%
* handel i usługi — 3%
* budownictwo — 2%

Co trzeci zatrudniony (34%) deklaruje, że w jego zakładzie pracy działa związek zawodowy, a 16% wskazuje, że jest ich kilka.

Uzwiązkowienie według branż (odsetek pracowników deklarujących, że w ich zakładzie pracy działa związek zawodowy):
* oświata, służba zdrowia — 64%
* administracja — 45%
* górnictwo, przemysł — 34%
* transport i łączność — 31%
* handel i usługi — 12%
* budownictwo — 12%

Działalność organizacji związkowych jest oceniana jako korzystna dla kraju przez przeważającą część opinii publicznej (45%). Większość badanych (61%) twierdzi, że związki zawodowe mają w Polsce zbyt mały wpływ na decyzje polityczne.

Komunikat na stronie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_062_13.PDF