Wyniki ankiet dotyczące zwolnień nauczycieli w województwie łódzkim (poprawione informacje) z odnośnikiem „List otwarty prezesa ZNP do premiera D. Tuska ws. zwolnień nauczycieli”

Plik umieszczono na stronie 19. 06. 2013 r.

 

Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP informuje na podstawie ankiet przeprowadzonych na początku czerwca w oddziałach ZNP, że na terenie województwa łódzkiego od dnia 1 września 2013 roku pracę straci 465 nauczycieli, w tym 115 nie będzie miało przedłużonej umowy o pracę zawartej na czas określony. W Łodzi zwolnionych zostanie 170 nauczycieli.

Wśród zwalnianych największą grupę stanowią nauczyciele:
— języka polskiego — 42
— nauczania wczesnoszkolnego — 39
— wychowania fizycznego — 32
— przedmiotów zawodowych — 31
— matematyki — 28
— języka angielskiego — 27
— języka niemieckiego — 25
Propozycję zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy od 1 września br. otrzymało prawie 1000 nauczycieli.

Liczby te mogą ulec zmianie ze względu na niezakończony nabór do szkół ponadgimnazjalnych i aneksy w organizacji pracy szkół, które dokonywane są we wrześniu.

Od nowego roku szkolnego pracę straci również 68 pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a 59 będzie miało ograniczony wymiar zatrudnienia.

Od nowego roku szkolnego według informacji zebranych przez ZNP w całym kraju pracę może stracić ponad 7 tys. nauczycieli.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

List otwarty prezesa ZNP do premiera Donalda Tuska ws. zwolnień nauczycieli