Komunikat z XIV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Pracowników Oświaty Pabianice 2013

Plik umieszczono na stronie 14. 06. 2013 r.

 

W dniach 17 — 19. 05. 2013 r. odbył się XIV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty zorganizowany przez Zarząd Oddziału Międzygminnego w Pabianicach.

W turnieju wzięło udział 6 drużyn żeńskich: Łódź Polesie, Pabianice, Lublin, Rzeszów, Częstochowa, Tarnowskie Góry oraz 9 drużyn męskich: Łódź, Gliwice, Rybnik, Częstochowa, Tarnowskie Góry, Radom, Zielona Góra, Rzeszów, Prudnik.

Turniej wygrała drużyna żeńska z Pabianic oraz męska z Łodzi.

Rozgrywki odbywały się w grupach.

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Elżbieta Nowak (Pabianice) i Andrzej Kruszyński (Łódź).

Najwięcej punktów zdobyli: Izabela Kieszkowska–Komar (Rzeszów) i Sylwester Walczuk (Gliwice).

Najskuteczniej do kosza za trzy punkty trafiali: Izabela Maj (Łódź), Aneta Jakubczak (Lublin) i Paweł Kosiar (Rzeszów).

Funkcję gospodarza turnieju pełniła prezes Oddziału ZNP w Pabianicach — Elżbieta Dyba, a za sprawy sportowe odpowiadała dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, była zawodniczka — Grażyna Wójcik.

Tegoroczny turniej, jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mecze rozgrywane były na dwóch salach gimnastycznych: w Zespole Szkół Rolniczych i w Gimnazjum w Sędziejowicach.

Zawodnicy zakwaterowani zostali w internacie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego. Mimo, iż turniej organizowany jest przez Zarząd Oddziału ZNP w Pabianicach zawodnicy korzystają z gościnności szkół sędziejowickich. Tradycyjnie turniej przebiegał w bardzo przyjaznej, sportowej atmosferze.

Wieczorem, po emocjonujących rozgrywkach odbyło się uroczyste zakończenie XIV Turnieju Koszykówki Pracowników Oświaty Kobiet i Mężczyzn połączone z balem sportowców.

W uroczystym zakończeniu wziął udział wiceprezes ZG ZNP Jarosław Czarnowski, Starosta Pabianicki Krzysztof Habura, naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Marian Lorenczak, wójt gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski oraz dyrektorzy sędziejowickich placówek.

Tradycją turnieju jest, iż wszyscy zawodnicy, niezależnie od zajętego miejsca, wyjeżdżają z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów. Finansowo turniej wspierają: ZG ZNP, Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP, Starosta Pabianicki, Wójt Gminy Sędziejowice, Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz wielu prywatnych sponsorów takich jak: Firma Agat, Firma Dalba i Firma Jumi z Pabianic, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku oraz pan Bogdan Hurbańczuk.