Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej ZNP, ul. Bohdanowicza 4, 93-552 Łódź

Plik umieszczono na stronie 30. 04. 2013 r.

 

Kliknij skan pisma, by zobaczyć je w większym rozmiarze w nowym oknie. Pozostałe informacje znajdują się w załącznikach — prowadzą do nich linki umieszczone poniżej pisma.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej ZNP, ul. Bohdanowicza 4, 93-552 Łódź

Załączniki:
Załącznik nr 1 — Szczegółowe informacje o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej ZNP, ul. Bohdanowicza 4, 93-552 Łódź [plik doc]
Załącznik nr 2 — Oświadczenie (kwestia postępowania dyscyplinarnego lub o przestępstwo z oskarżenia publicznego) [plik pdf]
Załącznik nr 3 — Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi [plik pdf]
Załącznik nr 4 — Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym [plik pdf]
Załącznik nr 5 — Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 6 — Oświadczenie o niekaralności — kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela [plik pdf]
Załącznik nr 7 — Oświadczenie, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe [plik pdf]
Załącznik nr 8 — Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych [plik pdf]