Ogólnopolska Debata „Szanse i zagrożenia w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”

Plik umieszczono na stronie 18. 04. 2013 r.

 

W dniu 18 kwietnia 2013 roku w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyła się Ogólnopolska Debata „SZANSE I ZAGROŻENIA W EDUKACJI UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” zorganizowana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz stowarzyszenia: „Mniej Więcej”, „Bliżej Siebie”, „Efekt Motyla”, „Spojrzenie”.

W debacie uczestniczyli m.in.:
— Joanna Wrona — Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
— Anna Błaszczak — Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego — Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
— Wiesława Zewald — Doradca Wojewody Łódzkiego,
— Krzysztof Piątkowski — Wiceprezydent Miasta Łodzi,
— Elżbieta Modrzejewska — Dyrektor Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi,
— Beata Jachimczak — Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
— prof. Iwona Chrzanowska — Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
— Izabela Stępień — Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pabianicach,
— przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
— nauczyciele i uczniowie ośrodków i szkół specjalnych z Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Radomia, Lasek k. Warszawy, Łodzi i województwa.

Otrzymaliśmy listy i życzenia owocnych obrad od:
— Marka Michalaka — Rzecznika Praw Dziecka,
— Jarosława Dudy — Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
— Ryszarda Czerwińskiego — Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich,
— Małgorzaty Bartosiak — radnej Rady Miejskiej w Łodzi, Przewodniczącej Komisji Edukacji UM.

Celem Debaty było wskazanie, że reforma mająca na celu wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w edukacji stworzyła wiele nieporozumień wynikających ze zbyt ogólnikowych rozporządzeń, wielorakich możliwości ich interpretacji zagrażających prawidłowemu wyrównywaniu szans edukacyjnych i adaptacji społeczno–zawodowej.

Obok oficjalnych wystąpień głos w Debacie zabrali licznie zgromadzeni na sali rodzice niepełnosprawnych uczniów oraz absolwenci placówek specjalnych.
Zebrane w trakcie Debaty wnioski i postulaty zostaną przesłane do MEN, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, instytucji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich uczestników Debaty.

Wystąpienie profesor dr hab. Iwony Chrzanowskiej z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: „Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania edukacji inkluzyjnej”
— prezentacja PowerPoint do pobrania

Wystąpienie prezes Stowarzyszenia Efekt Motyla Jolanty Wojciechowskiej: „Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej” — prezentacja PowerPoint do pobrania

„Szanse i zagrożenia w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami” — prezentacja PowerPoint do pobrania