Propozycje zmian w ustawie – Karta Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 04. 04. 2013 r.

 

22 marca Zarząd Główny ZNP otrzymał do zaopiniowania projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Prosimy o zapoznanie się z projektem założeń i przesyłanie uwag
do dnia 9. 04. 2013 r.
na adres: lodz@znp.edu.pl
 
Chcesz zapoznać się z projektem założeń KLIKNIJ LINK PODANY NIŻEJ
http://bip.men.gov.pl/images/stories/karta/projekt%20zalozen%20kn%202013.pdf