Minister Administracji i Cyfryzacji deklaruje wycofanie się z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych

Plik umieszczono na stronie 24. 03. 2013 r.

 

Minister Michał Boni na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (20 marca) zadeklarował wycofanie się resortu administracji z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Jest to efekt szerokiej akcji protestacyjnej wielu środowisk, w tym także ZNP.

W przedstawionych w styczniu br. do konsultacji założeniach do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego MAiC proponowało m.in., by biblioteka publiczna oprócz swojej podstawowej działalności pełniła – poprzez utworzoną w szkole filię – również funkcje biblioteki szkolnej. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz nauczycieli – bibliotekarzy proponowane przez ministra Boniego zmiany w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych doprowadziłyby do ich faktycznej likwidacji.

W poniedziałek (18 marca) ministerstwo poinformowało, że wycofuje się z tego pomysłu, potwierdził to  minister Boni podczas posiedzenia KWRiS. Spotkało się to jednak z dużym niezadowoleniem strony samorządowej. Dlatego nadal z uwagą będziemy śledzili dalsze działania MAiC, tak aby nie dopuścić do likwidacji bibliotek szkolnych, czy też zmiany statusu nauczycieli bibliotekarzy.

Jednocześnie, wobec wciąż podejmowanych przez kolejne samorządy działań ograniczających funkcjonowanie bibliotek szkolnych, Zarząd Główny ZNP wraz z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich ponownie prześlą do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych. Jest to tym bardziej zasadne, że w złożonym we wrześniu ub.r. w Sejmie przez organizacje samorządowe projekcie zmian w Karcie Nauczyciela proponuje się wyłączenie spod tej ustawy nauczycieli „nietablicowych” (a więc m.in. bibliotekarzy, pedagogów, psychologów i in.).

Zarząd Główny ZNP dziękuje wszystkim, którzy przyłączyli się do protestu przeciwko propozycjom MAiC, za zaangażowanie w obronę bibliotek szkolnych.