Informacja MEN na temat liczby podjętych uchwał o zamiarze likwidacji szkół

Plik umieszczono na stronie 15. 03. 2013 r.

 

Z ostatecznych danych przesłanych do MEN przez kuratorów oświaty wynika, że samorządy podjęły w tym roku uchwały intencyjne o zamiarze „faktycznej” likwidacji 259 szkół, w których są uczniowie (spośród szkół dla dzieci i młodzieży - bez szkół policealnych). Dla porównania w zeszłym roku samorządy podjęły uchwały o intencji likwidacji 727 takich szkół. Samorządy mogły podejmować takie uchwały do końca lutego.

Wśród tych 259 placówek zgłoszonych zostało 166 szkół podstawowych, 36 gimnazjów i 57 szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz nich uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji podjęto w stosunku do 153 szkół dla dzieci i młodzieży (bez szkół policealnych), w tym:

* dla 88 szkół z zerową liczbą uczniów, czyli placówek, w których nie odbywają się już żadne zajęcia (w tym 12 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 71 szkół ponadgimnazjalnych). Dla porównania rok temu uchwał dotyczących likwidacji takich placówek było 292, czyli ponad trzy razy więcej niż w tym roku.

* pozostałe przypadki dotyczą jedynie „teoretycznej” likwidacji, gdyż w budynku nadal będzie prowadzone nauczanie, w tym:

– 17 placówek (16 szkół podstawowych i 1 gimnazjum) – gdzie w miejsce likwidowanej szkoły samorząd ma zamiar uruchomienia szkoły prowadzonej przez inny organ niż samorząd,
– 34 szkół (33 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum) – w przypadku których zgłoszono zamiar przekształcenia placówki w filię innej szkoły,
– 8 szkół ponadgimnazjalnych – gdzie samorządy chcą wyłączyć je z zespołów szkół, aby funkcjonowały jako samodzielne placówki,
– 6 – likwidacja i przekształcenie w liceum ogólnokształcące dla dorosłych na mocy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. reformującej szkolnictwo zawodowe i ustawiczne.

Osobną kategorię stanowią szkoły, do których uczęszczają uczniowie, a które są wygaszane zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego (w sumie 82 szkoły dla dzieci i młodzieży w roku 2013) – jak licea uzupełniające i technika uzupełniające.

Na podstawie: www.men.gov.pl