Ministerialne propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 04. 02. 2013 r.

 

Urlop dla poratowania zdrowia po 20 latach pracy, skrócenie urlopu wypoczynkowego do 47 dni, nowy system ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli - to niektóre propozycje, jakie MEN zamierza wprowadzić do Karty Nauczyciela.

Minister edukacji Krystyna Szumilas spotkała się 31 stycznia z przedstawicielami związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających samorządy, by podsumować pół roku prac zespołu ds. Karty Nauczyciela. Zaprezentowała też katalog proponowanych zmian w KN, które wkrótce mają się znaleźć w projekcie ustawy.

MEN chce, by nauczyciele mogli występować o urlop dla poratowania zdrowia nie po 7, lecz po 20 latach pracy. Jego łączny czas mógłby wynieść nie 3 lata, ale 1 rok. Urlop ten będzie przyznawany przez lekarza medycyny pracy. Orzekany zostanie w momencie, kiedy nauczyciel będzie zagrożony chorobą zawodową wynikająca ze środowiska pracy – zapowiedziała Szumilas.
Urlop wypoczynkowy ma zostać skrócony z 54 do 47 dni roboczych.
Ministerstwo planuje też wprowadzić nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli, zgodnie z którym będą oni musieli rejestrować najważniejsze dodatkowe zadania realizowane w ramach swoich obowiązków, jak np. spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe, czy spotkania rad pedagogicznych. Sposób rejestracji czasu pracy mają określić organy prowadzące szkoły.

MEN zamierza ponadto przeforsować nowy sposób naliczania i wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego. Dziś, gminy musza liczyć nauczycielskie średnie wynagrodzenia osobno dla każdej grupy nauczycieli (stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych). Po zmianach, liczyłyby je dla wszystkich nauczycieli na swoim terenie, co pozwoli zaoszczędzić samorządom dziesiątki milionów złotych.

- Specyfika zawodu nauczyciela wymaga szczególnych regulacji. Jednak budując prestiż tego zawodu, trzeba szukać rozwiązań służących przede wszystkim dobru uczniów i jakości ich kształcenia - podkreśliła szefowa MEN. Jednocześnie zapewniła nauczycieli, że rząd nie wprowadzi żadnych zmian w pensum.
Związki zawodowe i organizacje samorządowe czekają teraz na projekt ustawy nowelizującej KN, aby wyrazić swoje opinie dotyczące proponowanych zmian.