Mniej uczniów i nauczycieli

Plik umieszczono na stronie 30. 01. 2013 r.

 

Po ostatnich wakacjach w ławkach klas zasiadło o 140 tys. uczniów mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Ubyło też nauczycieli – o 7 tys. oraz szkół samorządowych - o 349. Tak wynika z najnowszych danych Systemu Informacji Oświatowej.

MEN ujawniło najnowsze dane o liczbie uczniów, nauczycieli i szkół zebrane przez System Informacji Oświatowej. Uczniowie – we wrześniu 2012 r. do nauki przystąpiło 4,669 mln dzieci i młodzieży - mniej o 140,8 tys. niż w poprzednim roku szkolnym! Liczba uczniów skurczyła się we wszystkich typach placówek, chociaż najsilniej tendencję spadkową odczuły gimnazja, gdzie uczyło się po wakacjach o 49,1 tys. uczniów mniej. Do szkół podstawowych poszło o 27,9 tys. uczniów mniej niż w poprzednim roku, do liceów ogólnokształcących – o 27,8 tys. mniej, a do zasadniczych szkół zawodowych – o 14,1 tys.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i technikach w ostatnich sześciu latach spadła o 1,1 mln.

Nauczyciele - od 1 września 2012 r. w szkołach i placówkach oświatowych pracuje 661,6 tys. nauczycieli. Grupa pedagogów stopniała o siedem tysięcy w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Ponad 2 tys. osób przeszło na pełne emerytury, część odeszła z zawodu lub znalazła zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia. Z najnowszych danych SIO wynika, że liczba nauczycieli będących na urlopach dla poratowania zdrowia spadła z 14,7 tys. we wrześniu 2011 r. do 12,5 tys. we wrześniu 2012 r.

Źródło: Głos Nauczycielski 4/2013