Minister Administracji i Cyfryzacji proponuje zmiany

Plik umieszczono na stronie 29. 01. 2013 r.

 

Ukazał się projekt założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz poprawy warunków usług świadczonych przez samorząd terytorialny i zwiększenia efektywności i elastyczności jego funkcjonowania.

Zmiany dotyczyć mają między innymi:

* stworzenia możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną,

* wprowadzenia możliwości tworzenia przez JST jednostek organizacyjnych (zarówno posiadających osobowość prawną, jak i jej nieposiadających) do wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych,

* stworzenia możliwości prowadzenia gminnej działalności kulturalnej w formie wspólnej jednostki organizacyjnej gmin.

Zdaniem ZNP proponowane zmiany mogą oznaczać likwidację bibliotek szkolnych, młodzieżowych domów kultury i pałaców młodzieży oraz likwidację obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w szkołach i placówkach oświatowych.