Co społeczeństwo myśli o nauczycielach?

Plik umieszczono na stronie 28. 12. 2012 r.

 

Praca nauczycieli jest wprawdzie odpowiedzialna i stresująca, ale nie cieszy się szacunkiem - tak wynika z badania CBOS na temat stosunku Polaków do zawodu nauczyciela.

86 proc. ankietowanych uznało, że praca nauczycieli jest stresująca, 83 proc. - że odpowiedzialna, a 74 proc. - trudna. 68 proc. badanych jest przekonanych, że nauczyciele mają wysokie kwalifikacje, które stale podnoszą, 55 proc. - że praca w szkole przynosi nauczycielom dużo satysfakcji, a 43 proc. - że nauczyciele mają poczucie misji.

Tylko 36 proc. badanych stwierdziło, że zawód nauczyciela cieszy się dużym szacunkiem. 36 proc. zadeklarowało, że jest inaczej.

34 proc. uczestników sondażu uważa, że zarobki nauczycieli nie są zbyt niskie (przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych). 49 proc. Polaków twierdzi, że nauczyciele mają zbyt długie urlopy (przeciwnego zdania jest 31 proc.). Identyczny odsetek jest przekonany, że nauczyciele mają zbyt mało godzin pracy w tygodniu (inną opinię prezentuje w tej sprawie 24 proc. ankietowanych).

54 proc. badanych nie chciałoby, aby ich dziecko wybrało dla siebie drogę kariery w zawodzie nauczyciela. 34 proc. nie miałoby jednak nic przeciwko temu.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 8-17 listopada 2012 r. na 952-osobowej reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.
Źródło: www.glos.pl