STANOWISKO (... wobec informacji o projekcie zmian w prawie oświatowym w tym Ustawie Karta Nauczyciela ...)

Plik umieszczono na stronie 15. 12. 2012 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Międzyregionalna Sekcja Oświaty Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność", Zarząd Regionu Łódzkiego Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa", Oddział Łódzki Polskiego Związku Logopedów, Związek Zawodowy Pracowników Którym Powierzono Stanowiska Kierownicze w Oświacie wobec informacji o projekcie zmian w prawie oświatowym w tym Ustawie Karta Nauczyciela sygnowanym przez korporacje samorządowe dotyczących między innymi wyłączenia nauczycieli tzw. nietablicowych z w/w ustawy oraz zaliczenia nauczycieli (psychologów, pedagogów, logopedów) poradni psychologiczno-pedagogicznych do tej grupy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec powyższych propozycji.

 

Kliknij miniatury, aby przeczytać uzasadnienia stanowiska
- pliki jpg otwierają się w nowym oknie.