Oświadczenie Prezesów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie statusu zawodowego nauczycieli

Plik umieszczono na stronie 25. 10. 2012 r.

 

Z coraz większym oburzeniem przyjmujemy pojawiające się w środkach masowej informacji niesprawiedliwe, tendencyjne, a często wręcz obraźliwe opinie o środowisku nauczycielskim. Określanie pragmatyki nauczycielskiej jako zbioru przywilejów, a także jako źródła i przyczyny zapaści finansowej niektórych j.s.t., to przykład złej woli i nieznajomości tego dokumentu oraz jego znaczenia dla spójności systemu oświaty.

Bezpodstawną krytykę i zajadłość, z jaką jest ona wyrażana, odbieramy jako próbę zdyskredytowania pracy polskich nauczycieli i chęć konfrontacji środowiska z opinią publiczną.

Bardzo krytycznie oceniamy brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Ministra Edukacji Narodowej wobec powyższych praktyk.

Jednocześnie – wyrażając wsparcie dla działań przedstawicieli ZNP uczestniczących w rozmowach z resortem edukacji w sprawie nowelizacji niektórych zapisów Karty Nauczyciela – podkreślamy, że zmiany te powinny służyć podniesieniu jakości pracy szkół i kształcenia uczniów, a nie być jedynie narzędziem do ratowania budżetów samorządów terytorialnych.

Oświadczamy, że w przypadku przyjęcia propozycji zmian, które osłabią prestiż zawodu nauczyciela, zostaną podjęte radykalne działania protestacyjne.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

pobierz pismo w oryginalnym kształcie (pdf)