Konferencja ZNP

Plik umieszczono na stronie 28. 09. 2012 r.

 

25 września 2012 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się wojewódzka konferencja dla nauczycieli, którzy są zagrożeni bezrobociem bądź już utracili pracę. Konferencja, zorganizowana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP, zainicjowała zintegrowane działania kilku podmiotów związanych z urzędami pracy, związkami zawodowymi i uczelnią wyższą. Koncepcja współdziałania przewiduje organizowanie stałych konsultacji doradczych dla nauczycieli, które zapewnią członkowie Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery wspólnie z Biurem Karier AHE. Ponadto planowane są kursy, szkolenia i studia podyplomowe uwzględniające konkretne potrzeby i oczekiwania nauczycieli. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone będą wspólnie przez Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oraz doradców zawodowych - członków Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery. Centrum organizacyjno-informacyjnym będzie Biuro Karier Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej przy współpracy Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery. Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Na stronie Biura Karier AHE oraz OUPiS ZNP będziemy zamieszczać komunikaty, informacje i odpowiedzi na Państwa pytania.

 
Kontakt:
Biuro Karier AHE w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 nr 52,
pok. G 108

ul. Rewolucji 52 p. G 108
Tel./fax 42 / 631-50-15
e-mail: biurokarier@ahe.lodz.pl

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP
ul. Piotrkowska 137/139
Tel. 042 / 636-80-89
e-mail: znp.oupis@gmail.com

 
Pobierz materiały z konferencji:
Zarząd Regionu (prezentacja PowerPoint)
CliPKZ zakładanie działalności (prezentacja PowerPoint)
Kwalifikacje zawodowe w aspekcie rynku pracy (prezentacja PowerPoint)
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód AHE (prezentacja PowerPoint)
System wspierania przez ZNP (prezentacja PowerPoint)