Sondaż ZNP

Plik umieszczono na stronie 22. 05. 2012 r.

 

8 maja 2012 r. Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło decyzję o przeprowadzeniu w dniach 9.05 - 4.06.2012 ogólnopolskiego sondażu wśród pracowników oświaty.

Jego wyniki pozwolą ZG ZNP podjąć decyzję o działaniach wobec propozycji samorządów w zakresie zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela (pytania są do odbioru w Zarządach Okręgów ZNP, a także w oddziałach).

Prosimy wszystkich pracowników oświaty - bez względu na przynależność związkową
- o udział w sondażu!

Koleżanki i Koledzy,

24 kwietnia 2012 r. strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu przedstawiła „Założenia niezbędnych zmian ustawowych w oświacie”.

I. W ustawie o systemie oświaty strona samorządowa proponuje m.in. możliwość przekazywania szkół i placówek oświatowych innym osobom prawnym lub fizycznym bez względu na liczbę uczniów.

II. W ustawie Karta Nauczyciela strona samorządowa proponuje m.in.:
- Karta Nauczyciela tylko dla nauczycieli „tablicowych”,
- wyższe pensum dydaktyczne (20 + 2 godziny),
- skrócenie urlopu wypoczynkowego do 52 dni w placówkach feryjnych,
- ograniczenie systemu awansu zawodowego do stopnia nauczyciela mianowanego (nadawanego przez dyrektora), nauczyciel dyplomowany - tytuł honorowy,
- rezygnację z dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (orzeka zespół, na rok szkolny).

 

Pobież pytania sondażowe w wersji pdf.

Pobież pytania sondażowe w wersji doc.