Konferencja szkoleniowa - „Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych wdrażane od 1 września 2012 r.”

Plik umieszczono na stronie 24. 04. 2012 r.

 

W dniu 24 kwietnia 2012 roku odbyła się Konferencja szkoleniowa nt. „Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych wdrażane od 1 września 2012 r.” zorganizowana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP. W spotkaniu uczestniczył Pan Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, a także przedstawiciele kuratorium oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. W trakcie konferencji Dorota Michalak instruktor pedagogiczny ZG ZNP przedstawiła prezentację „Reforma polskiego systemu oświaty wdrażana od roku szk. 2012/2013” a Pani Elżbieta Modrzejewska dyrektor Wydziału Strategii i Kadr KO wykład nt. „Zmiany organizacji pracy szkół wynikające z nowej podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania”. Konferencja zakończyła się dyskusja, w której poruszano problemy związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej i ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych.

Konferencja szkoleniowa nt. Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych wdrażane od 1 września 2012 r.

Konferencja szkoleniowa nt. Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych wdrażane od 1 września 2012 r.

Konferencja szkoleniowa nt. Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych wdrażane od 1 września 2012 r.