Zebranie zespołu doradczo-konsultacyjnego dyrektorów szkół i placówek

Plik umieszczono na stronie 20. 04. 2012 r.

 

W dniu 18 kwietnia 2012 roku w siedzibie Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP odbyło się zebranie zespołu doradczo-konsultacyjnego dyrektorów szkół i placówek, w którym wzięło udział 20 osób.

W spotkaniu uczestniczył prezes Okręgu Marek Ćwiek oraz wiceprezesi: Jadwiga Tomaszewska, Marian Trębacz. Podczas posiedzenia ustalono zasady współpracy Zespołu z Zarządem Okręgu Łódzkiego, omówiono aktualną sytuację w oświacie, przedstawiono sprawozdanie z debaty nt. „Autonomia dyrektora szkoły”, która odbyła się 12 kwietnia w Zarządzie Głównym ZNP, dyskutowano także nt. problemów występujących w pracy dyrektorów szkół.

Poruszano sprawy dotyczące m.in. roli i nadmiernych obowiązków dyrektora w zarzadzaniu szkołą, czasu pracy nauczycieli, bonu organizacyjnego, reformy programowej, finansowania pobytu dzieci w przedszkolach, spraw emerytalnych.