Autonomia dyrektora szkoły
Debata ZNP

Plik umieszczono na stronie 13. 04. 2012 r.

 

12 kwietnia 2012 roku odbyła się w siedzibie Zarządu Głównego ZNP ogólnopolska debata „Autonomia dyrektora szkoły w dobie reformy polskiego systemu oświaty”, w której uczestniczyło ponad 150 osób – dyrektorów szkół, nauczycieli, związkowców, samorządowców, posłów oraz przedstawicieli MEN.

W debacie wzięli udział m.in. wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, Artur Bramora - przewodniczący sejmowej komisji edukacji, Marek Pleśniar - szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Grażyna Osicka - dyrektor KOWEZiU.

Debatę prowadził prezes ZNP Sławomir Broniarz. Związek reprezentowali także m.in. wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, Henryka Stachańczyk (Komisja Pedagogiczna) i Dorota Michalak (biuro ZG ZNP).

Uczestnicy debaty podkreślali, że polska szkoła w ostatnich latach stała się miejscem wielu kluczowych zmian systemowych. Odpowiedzialność za ich prawidłowe wdrożenie spoczywa na barkach dyrektorów szkół, tymczasem w zakresie realizacji swoich zadań nie cieszą się oni dostateczną autonomią i nie dysponują odpowiednimi instrumentami do skutecznego i sprawnego działania. Podkreślano, że wymagania w stosunku do dyrektora szkoły jako realizatora polityki oświatowej państwa są nieadekwatne do jego rzeczywistego statusu prawnego i usytuowania w systemie podmiotów odpowiedzialnych za oświatę. Ani przepisy prawa oświatowego, ani praktyka organów prowadzących szkoły nie gwarantują mu rzeczywistej autonomii. Taka polityka oświatowa państwa budzi wątpliwości i coraz częściej spotyka się z krytyką ze strony środowiska oświatowego.

Wiele uwagi poświęcono także wdrażanym od września br. reformom szkolnictwa ponadgimnazjalnego – reformie kształcenia ogólnego i zawodowego. Dyrektorzy szkół zawodowych krytykowali zbyt szybkie tempo wprowadzania zmian i brak odpowiedniego wsparcia dla szkół, w tym brak przykładowych programów nauczania zgodnych z nowymi podstawami programowymi, z których mogliby korzystać nauczyciele.

Członkowie ZNP przedstawili propozycje Związku dotyczące statusu zawodowego dyrektorów szkół, które zostały opisane w „Pakcie dla edukacji”.

Rekomendacje ZNP:

- Wzmocnienie roli kuratora oświaty w zakresie organizacji pracy szkoły.

- Przywrócenie ustawowego zapisu o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły wyłącznie osobom będącym nauczycielami.

- Zmiany w systemie wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół.

- Doprecyzowanie zapisu ustawowego dotyczącego powierzania stanowiska oraz powoływania i odwoływania dyrektora szkoły.

Była to pierwsza z debat ZNP poświęcona problemom oświatowym zdiagnozowanym i opisanym w „Pakcie dla edukacji”.

 

Stanowisko dyrektorów szkół w sprawie wdrażania reformy polskiego systemu oświaty z dnia 12 kwietnia 2012 roku (plik pdf w nowym oknie)