„Przedszkole dla każdego dziecka” w Sejmie!

Plik umieszczono na stronie 01. 03. 2012 r.

 

W czwartek, 1 marca o godz. 12.45 odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ZNP „Przedszkole dla każdego dziecka”.

Projekt zakłada finansowanie przedszkoli z budżetu państwa. Daje też dzieciom dwuletnim prawo do wychowania przedszkolnego. Ta propozycja jest alternatywą dla nieudanej ustawy żłobkowej.

Uzasadnienie wygłosi przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Dlaczego przedszkola powinny być finansowane z budżetu państwa a nie ze środków własnych gmin:

- Polska, mimo pewnej poprawy, zajmuje ostatnie miejsce w zakresie edukacji przedszkolnej i daleko nam do średniej europejskiej wynoszącej blisko 90%. W roku szkolnym 2010/2011 wychowaniem przedszkolnym objętych było 1059,3 tys. dzieci, co oznacza, że poza systemem pozostawało ok. 35% dzieci w wieku 3-5 lat, w tym ok. 50% dzieci z terenów wiejskich;

- przesunięcie o dwa lata obniżenia obowiązku wieku szkolnego pogorszy sytuację dzieci trzy- i czteroletnich. Miejsca w przedszkolach będą w pierwszej kolejności zarezerwowane dla dzieci pięcio- i sześcioletnich;

- sytuację rodziców pogorszyła, co prawda w sposób sprzeczny z zamierzonym celem, nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 5 sierpnia 2010 r., zmieniająca zasady naliczania opłat za przedszkola (5 godz.). W wielu miastach opłaty za przedszkola znacznie wzrosły;

- finansowania przedszkoli z budżetu domagają się także samorządy, dla których prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym (np. Stanowisko Prezydenta i Rady Miasta Kalisza, Stanowisko samorządów Województwa Lubelskiego z 13 lutego br.);

- w ostatnim czasie wiele samorządów podjęło decyzję o likwidacji lub przekształceniu publicznych przedszkoli (Szczecin, Poznań, Radom).

Zachęcamy do zapoznania się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(druk nr 21).